7 November 2018 11:30-17:00

Hur utvecklar & digitaliserar 
vi upplevelser?

STUA presenterar dagen & aktiviteter på gång
Åsa och Henrik på STUA kommer direkt från World travel market i London och delar med sig av några omvärldsspaningar som de gjort där, kring vilka produkter och upplevelser som efterfrågas av återförsäljare i Storbritannien. 

Vår moderator Anna Lövheim, presenterar sig. 

Mikael Larsson, Näringslivschef i Flens kommun berättar om hur de arbetar med att integrera besöksperspektivet i översiktsplanen i Flens kommun och hur detta skapar förutsättningar för utveckling av nya koncept och upplevelser.

Jan-Åke Henriksson, vd, Flens Kommunfastigheter AB delar med sig av framtidsplanerna och konceptet kring Bruket i Hälleforsnäs.

Maria Kjellsson, vd Gullmarsstrand berättar om succén Skaldjursresan på västkusten. 
I Bohuslän startade för ett antal år sedan Skaldjursresan. Det började med att olika aktörer tillsammans under en helg marknadsförde skaldjurspaket, som utvecklades vidare till att omfatta tre helger och 3 år senare sex helger. Numera pågår satsningen året runt men med tonvikt på höst och vinter. Skaldjursresan är ett framgångsrikt koncept för att sätta Bohuslän på kartan. Med hjälp av genuina fiskeupplevelser, skaldjur i toppklass och bra boenden utvecklas oslagbara produkter året runt. 
https://www.gullmarsstrand.se/

Therese Lundqvist från Kairos future berättar om framtidens museum och upplevelser. Den pågående digitaliseringen utmanar sättet som kunskap och historia förmedlas. Vi går från ett analogt till ett digitalt sätt att berätta historier och lära nya saker. Vad händer när besökaren är allt mer digitalt bevandrad och mer påläst innan besöket?

Praktiska detaljer 

Tid och plats: Bruket, Hälleforsnäs. I samma byggnad som Jürss mejeri. Vi börjar med mingel och lunch kl 11.30.
Seminariet pågår 12.30-17.00.

Anmälan:
Kontakta oss på STUA: stua@stua.se tel 0155-22 27 70.

Organiseras av